dimarts, 29 de juliol de 2014

Dimensionament de les Forces de Defensa de Catalunya III: la Força Terrestre

La Força Terrestre

Primera fase: vertebrant la força

En un termini de cinc anys haurà d'estar operatiu el que serà l'espinada de la Força Terrestre de les FDC: l'Estat Major, un centre de formació militar, i una primera unitat de combat de dimensió batalló, amb les unitats de suport necessàries per al seu funcionament.

L'Estat Major, és el cos d'oficials encarregats d'assessorar tècnicament als caps superiors de l'exèrcit, de distribuir les ordres i de vetllar per llur compliment. En definitiva, planificar i dirigir elfuncionament de l'organització militar.

El centre de formació militar serà responsable de formar en un primer moment tot el personal que s'incorpori a la Força Terrestre, tant tropa com sots-oficials i oficials. El seu personal, pel que fa als estudis superiors, s'haurà de nodrir d'experts civils en l'àmbit de l'anàlisi estratègica, alguns dels quals podran ser nacionals, però en bona part s'haurà de comptar amb els serveis d'assessors estrangers, tant civils com militars (oficials superiors retirats). Per a la formació de la tropa caldrà comptar amb els serveis d'assessors estrangers, sots-oficials retirats d'unitats prestigioses amb experiència operativa.

Docuemt complet clicant aquí

dijous, 17 de juliol de 2014

Dimensionament de les Forces de Defensa de Catalunya II: la Força Aèria

La Força Aèria

Primera fase: control de l'espai aeri, mobilitat i emergències 

Malgrat que les amenaces convencionals contra el nostre espai aeri són pràcticament nul·les, això no és motiu perquè Catalunya se'n desentengui. El control del nostre espai aeri, així com de les aigües territorials, serà una exigència de la comunitat internacional si realment volem ser tinguts en compte. En qualsevol cas, tenim l'avantatge de poder destinar-hi els mitjans que siguin realment necessaris, tot evitant-nos els costosos processos de transformació que s'estan duent a terme en la majoria de forces aèries occidentals.

dimecres, 16 de juliol de 2014

Nova plataforma, la mateixa tasca


Arran del ressò mediàtic que va tenir la publicació del document "Dimensionament de les Forces de Defensa de Catalunya I: la Força Naval" els integrants de la sectorial de Defensa de l'ANC hem decidit crear aquesta nova plataforma on publicar les nostres anàlisis i propostes sobre la política de defensa d'una futura Catalunya independent, sense comprometre amb les nostres opinions el conjunt de l'ANC i no entorpir la seva tasca dreçada a l'objectiu immediat d'assolir la independència del nostre país.

Hem triat el nom de "Societat d'Estudis Militars" i la imatge de Lluís Nicolau d'Olwer com a homenatge a l'organització original però sense compartir-ne els objectius ni les formes. Aquesta nova Societat d'Estudis Militars encara la qüestió de la política de defensa d'una futura Catalunya independent des d'un punt de vista teòric i amb una aproximació que vol ser acadèmica (o tant acadèmica com sigui possible malgrat el fet lamentable que a Catalunya no s'imparteixin cap mena d'estudis sobre temes de defensa o d'anàlisi estratègica).

Així doncs, els objectius fundacionals de la Societat d'Estudis Militars són els mateixos que els de la sectorial de Defensa de l'ANC
Una de les estructures d'Estat de la qual tots els estats -d'una dimensió econòmica i demogràfica similar a la nostra- del nostre entorn disposen és una política de defensa.
Havent copsat aquesta realitat, és el nostre objectiu analitzar els diferents models de política de defensa existents, les necessitats en aquest àmbit del nostre futur Estat, i fer propostes sobre les estructures de defensa més adients per al nostre país.
Per això, procedirem a la publicació dels documents II i III del Dimensionament de les Forces de Defensa de Catalunya, corresponents a la Força Aèria i a la Força Terrestre, respectivament, però sota l'encapçalament del SEM, ja no sota el de l'ANC.

Malgrat que pugui semblar estrany, ens reivindiquem com a continuadors de la tasca endegada per la sectorial de Defensa de l'ANC i, com que no volem reescriure el passat, n'assumim els documents que marquen les línies de treball, els quals, mentre restin penjats al web de l'ANC es podran consultar aquí:

- Per què Defensa?
- Estructures de Defensa d'alguns estats: petit estudi comparatiu
- Una anàlisi estratègica
- Doctrina militar: desenvolupament d'un model propi
- Guerra i societat: estructures de defensa en la història de Catalunya
- Estructures d'Estat: els serveis d'intel·ligència
- Anàlisi de la política de defensa dels Països Nòrdics
Dimensionament de les Forces de Defensa de Catalunya I: la Força Naval